Onsdag 14 juni

13:00
Registrering og kaffe/te/frukt

14:00
åpning

14:30
Er det gøy, er det godt! Det estetiske i barnelitteratur og barns kultur
Beth Juncker, professor i barnekultur ved Danmarks bibliotekskole
Les mer…

Barn møter kunst - et utdrag fra filmen ved samme navn
Trond Jacobsen, produsent

Litteratur i skolen - oppdagelse eller oppdragelse?
Widar Aspeli, forfatter og litteraturprodusent
Les mer…

Litteraturens plass i Den kulturelle skolesekken
Marianne Larsen, rådgiver ABM-utvikling
Hvilken plass bør litteraturen ha i Den Kulturelle skolesekken og hvilke nasjonale føringer finnes?

17:00
Mads Berg Skulesongbok
Les mer…

19:30
Festmiddag i ParkHaven

Litteratur i skolen - Oppdagelse eller oppdragelse

Hva kreves av forfatteren i klasserommet? Hva kreves av skolen? Hva skaper et godt litteraturmøte? Er litteratur kunst eller lesestimulering? Er litteratur både kunst og lesestimulering? Er litteratur lesing og kunststimulering? Er litteratur knust lesestimulering? Er boka nok? Fra klasserom til bibliotek - og tilbake. Et foredrag om tanker rundt litteratur i DKS, sett fra rommet mellom forfatteren og litteraturformidleren.

Om konferansen

PÅMELDINGSFRISTEN VAR 31. MAI

Spørsmål vedrørende konferansen sendes på mail til Anna B. Jørgensen


Torsdag 15 juni

09:00
Norsk litteraturhistorie på 15 minutter - Knut Nærum, forfatter

Litteraturformidling i Den kulturelle skolesekken og bibliotekets rolle
Per Olav Kaldestad, forfatter og leder DKS-arbeidsgruppa i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Les mer…

Bibliotekets rolle
Thorild Westrum Solem, bibliotekar v/Sandefjord bibliotek og Jørund Holst-Hansen, kulturkonsulent Sandefjord kommune
Les mer…

10:00
Nyte eller nytte? Hva kjennetegner god litteraturformidling? Sylvi Linge Hermansson, bibliotekar v/ Deichmanske bibliotek
Les mer…

Litteraturbruket – et kompetansesenter for litterære produksjoner
Tom Lotherington, daglig leder Norsk Forfattersentrum
Les mer…

10:45
De nye læreplanene og litteratur i Den kulturelle skolesekken
Trude Hoel, lektor Lesesenteret v/ Universitetet i Stavanger
Les mer…

11:15
Litteraturens plass i Gi rom for lesing!
Ellen Sundt v/ Utdanningsdirektoratet
Les mer…

11:45
Kaffe/te/frukt

12:00
Parallellsesjoner

13:00
Lunsj

14:00
Parallellsesjoner

15:00
Er det mulig å lese for mye skjønnlitteratur?
Stein Erik Lunde, forfatter
Les mer…

15:30
Litteratur inn i klasserommet, paneldebatt
Les mer…

18:00
Barnebokbar for voksne
Grand Café – Ibsen og Munch, et kunstnermøte i ord og toner
Les mer…


Fredag 16 juni

09:00
To menn og en tavle
Svein og Egil Nyhus
Les mer…

Kultur, litteratur og etnisitet
Khalid Salimi, kunstnerisk leder v/ Horisont stiftelsen
Les mer…

Forfatter på turné
Lise Männikö, nestleder i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere introduserer forfatterne Liz Bente Løkke Dæhli og Bjørn Rørvik
Les mer…

Fortellere i Den kulturelle skolesekken
Heidi Dahlsveen, forteller og høyskolelektor i fortellerkunst og Helga Samset, forteller
Les mer…

11:15
Utsjekk og kaffe/te/frukt

11:45
Parallellsesjoner

12:30
Finale
Les mer…

14:00
Lunsj


Parallellsesjoner – torsdag 15. juni

Schhh! Teater Grimsborken
Les mer…

TRIPPO Cirko Aero
Les mer…

Varin Terje Gansum, Fil.dr. og forfatter
Les mer…

Forfatterbesøk Sverre Henmo, forfatter
Les mer…

Det tause språket. Jentemobbing i litteraturen Siri Odfjell Risdal, bibliotekar v/ Stavanger bibliotek
Les mer…

Lyden - poetisk bokstavgang Dag Larsen, forfatter og Widar Aspeli, litteraturprodusent
Les mer…

Lesegledere -litteraturformidling i teori og praksis Trude Hoel, universitetslektor og Hilde Papatzacos, litteraturformidler v/Universitetet i Stavanger
Les mer…

Njåls Saga Hans Jacob Sand, forteller
Les mer…


Parallellsesjoner – fredag 16. juni

Sneglegutten Grenland Friteater
Les mer…

Under Yggdrasil Astrid Holtskog, forteller
Les mer…

Ildens hemmelighet Terese Mungai, skuespiller
Les mer…

Tigli
Bjørn Arild Ersland, forfatter og Annlaug Auestad, illustratør
Les mer…

Blant konglesugere og kugalskap. Lek i bildeboka Kjersti Lersbryggen Mørk litteraturpedagog og informasjonskonsulent v/Norsk Barnebokinstitutt
Les mer…

Litteraturformidling i et mangfoldsperspektiv Biljana Lauvstad , rådgiver v/ Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Les mer…