Konferansens hensikt er å belyse ulike sider ved litteraturformidlingen i Den kulturelle skolesekken. Forholdet mellom skolens generelle arbeid med bøker, lesing og tiltak i den kulturelle skolesekken vil bli diskutert. Det vil bli fokus på forfattere, litterære produksjoner, fortellere og scenekunstproduksjoner. Hvilket forhold har de voksne til barnelitteraturen, - og til voksenlitteraturen?

Det vil bli plenumsforedrag, parallellsesjoner, paneldiskusjon og presentasjon av produksjoner.

Målet med konferansen er å gi faglig påfyll, dele opplevelser og nettverksbygging.

Målgrupper: Lærere, rektorer og kulturkontakter i grunnskolen, bibliotekarer i folkebibliotekene, ulike typer formidlere og administrasjon i kommuner, fylkeskommune og stat.

Programråd:
Buskerud fylkeskommune: Mette Rønning, Vera Grønnborg Aubert
Telemark fylkeskommune: Inger Brugård, Billy Lätt
Vestfold fylkeskommune: Else Blom, Rolf Olsen
Sandefjord kommune: Arild Braa Norli, Hans Gjerløw

 

INFORMASJON OM PÅMELDING TIL KONFERANSEN

Litteraturformidling i den kulturelle skolesekken
 - oppdagelse eller oppdragelse?

 

Onsdag 14.- 16. juni 2006

Tidspunkt
Konferansen pågår fra kl. 13:00 onsdag 14. juni til kl. 14:00 fredag 16. juni 2006,
på Rica Park Hotell, Sandefjord

Priser
Konferanseavgift 3 dager, inkl. overnatting: kr. 2.900,-

Konferanseavgift 3 dager, ekskl. overnatting: kr. 1.500,-

Konferanseavgift 1 dag, ekskl. overnatting: kr. 700,-

Festmiddag onsdag 14. juni: kr. 300,-

Konferanseavgiften inneholder følgende forpleining:

1. dag: kaffe/te/frukt ved registrering

2. dag: kaffe/te/frukt i pausene

Lunsj m/kaffe/te på Park

3. dag: kaffe/te/frukt i pausen

           Lunsj m/kaffe/te i foajeen på Hjertnes

 

Deltagere fra Nord-Norge kan søke om reisestøtte fra ABM Utvikling, www.abm-utvikling.no

 

 

 << Tilbake til programmet

 

Litteratur i skolen - Oppdagelse eller oppdragelse

Hva kreves av forfatteren i klasserommet? Hva kreves av skolen? Hva skaper et godt litteraturmøte? Er litteratur kunst eller lesestimulering? Er litteratur både kunst og lesestimulering? Er litteratur lesing og kunststimulering? Er litteratur knust lesestimulering? Er boka nok? Fra klasserom til bibliotek - og tilbake. Et foredrag om tanker rundt litteratur i DKS, sett fra rommet mellom forfatteren og litteraturformidleren.